ITDA Europe -Europa

ITDA Slovakia - ITDA Poland - ITDA España - Czech Republic ITDA Benelux.

EU flag

ITDA International partners EU

ITDA-IHMP International are always looking for high quality training partners to join our Euro-Expansion for 2023 If you are a training facility or diving professional check us out!

ITDA partnersscuba diving

ITDA has a long history in the European Union as we started back in 1998 in the UK and Spain (Canary Is - Lanzarote).
Due to Brexit we now treat the United Kingdom as a separate Territory.  ITDA UK comprises: England - Scotland - Wales and Northern Ireland (At present).
ITDA UK Link Here!
We offer Leadership - Instructor Training & Upgrades Mail Links & Contact in: 
Fast Links
:  Spain & Canary Islands - Slovakia - Poland - Benelux - Italy - Czech Republic Coming soon...

ITDA Slovakia

Stefan - Aksachystázískaťcertifikátvpotápaníaleboste pripravenína zvýšenie vašejcertifikácienapokročilejšiuúroveň,smetou pravouvoľbouprevaše potápačskévzdelávanie.

Stefan - ITDA Slovakia Description: popis: If you’re getting ready to get certified in scuba diving or you are ready to up your certification to a more advanced level, we are the right choice for your scuba education.

Ak sachystá získať certifikát v potápaní alebo ste pripravení na zvýšenie vašej certifikácie na pokročilejšiu úroveň, sme tou pravou voľbou pre vaše potápačské vzdelávanie.

We are an experienced dive center teaching sports and technical diving. You can be confident with our training techniques and teaching methods. Diving is not only our business but also our passion. You will find learning from us a whole lot more fun. Smeskúsené potápačské centrum a vyučujeme športové, technické a jaskynné potápanie. Môžete si byť stí s našimi vzdelávacími technikami a metódami výučby. Potápanie nie je len naša práca, ale aj naša vášeň. Pri našom výcviku zažijete oveľa väčšiu zábavu.

We have certified hundreds of students in all level sport, technical and cave diving qualification. Certifikovali sme stovky študentov vo všetkých úrovniach športového, technického a jaskynného potápania.

Contact Stefan
training diversdry suit diving
slovakia

ITDA Slovakia Pro-Training

Our instructors handle only small groups of students in scuba diving class, because developing skills when it comes to scuba diving is essential for your safety, so we don’t skimp here. If you feel you won’t get enough one on one time with the instructor to really master diving skills, then we can offer you different class approach to take!  
Naši inštruktori spracujú iba s malými skupinami študentov v našich kurzoch potápania, pretože rozvoj zručností, pokiaľ ide o potápanie je dôležité pre Vašu bezpečnosť, takže tu nešetríme. Ak máte pocit, že nebudete mať dostatok času jeden na jedného s inštruktorom aby ste naozaj zvládli potápačské zručnosti, potom Vám môžeme ponúknuť iný prístup a spôsob výučby!

Snorkeling is a good way to have more fun with your diving, especially during surface intervals. Our diving instructors will teach you snorkeling techniques that will boost your confidence in the water and make your overall diving experience more enjoyable.

Šnorchlovanie
je dobrý spôsob, ako mať viac zábavy s vaším potápaním a to najmä v povrchových intervaloch. Naši inštruktori potápania vás naučí šnorchlovacie techniky, ktoré podporia Vašu dôveru vo vode a doplnia váš celkový zážitok s potápania, ktorý bude zábavnejší.

Scuba instructors who certify our courses hold high standards or require the kind of skill mastery needed to really be safe in the water. A diving instructor sometime holds some students back if they haven’t mastered the necessary skills for safety and efficiency in the water and propose extended training program.

Potápačsky inštruktori, ktorí certifikujú naše kurzy dodržujú vysoký štandard, ale vyžadujú zvládnutie určitých zručnosti potrebných k bezpečnému pobytu vo vode. Inštruktor potápania niekedy vyžaduje od niektorých študentov viac opakovaní cvikov, ak nezvládajú zručnosti nevyhnutné pre bezpečný a efektívny pobyt vo vode a v prípade potreby vám navrhnú rozšírený vzdelávací program.

Scuba-diving is a great sport, but it can be a little scary. Finding an experienced scuba instructor who can teach you essential skills and build your confidence with scuba diving is the best way to get started and you are in the right place. Potápanie je skvelý šport, ale niekedy môže byť trocha desivý. Vyhľadajte skúseného inštruktora potápania, ktorý vás môže naučiť základné zručnosti a bude budovať dôveru v potápaní, čo je najlepší spôsob, ako by ste mali začať a preto ste na správnom mieste.

Link to ITDA Slovakia Web

ITDA Poland

Poland flag

ITDA EU.

Poland is under review as New Managment Team
UBOOT Diving Center 5 Patronacka Street 58-160.
Świebodzicetel. Tel.660672114
email.
p.mazurczak@uboot.com.plord

cold water diving
leader

ITDA Poland

Poland flag

ITDA Poland is in review for 2023 and
we are negotiating with our partners to
deliver a new ITDA Poland Experience
for both our existing members and
NEW Certifications.

ITDA Poland is under new management... And is looking at a number of new promotions...  
ITDA Polska jest pod nowym kierownictwem... I rozważa szereg nowych promocji... Dane kontaktowe: UBOOT Diving Center 5 Patronacka Street 58-160. Świebodzicetel. Tel.660672114
email. p.mazurczak@uboot.com.plord

ITDA Spain & Islands - ITDA España

Spanish flag

Estamos trabajando arduamente en la búsqueda de socios de capacitación para hacer crecer nuestro negocio en esta región/área, que ofrece algunas oportunidades comerciales únicas con nosotros, ya que tenemos muy poca competencia en la región y hemos tenido mucho éxito en el marketing con socios locales frente al gigante de la industria de EE. UU. , PADI y muchos otros.

scuba introduction

¡Como ITDA ofrece estándares más altos y una mejor relación calidad-precio! Además, ahora SIN tarifas de renovación, suscripción basada en una nueva membresía (que reemplaza todas las tarifas anuales) y una entrada de menor costo para los socios comerciales, ITDA es la opción número 1 para los mercados en desarrollo.

cave diving
Canary Island flag

Canary Islands

Pictures - Cave Diving in Mala, Lanzarote - Canary Islands
Fotos
- Buceo en cuevas en Mala, Lanzarote. Las Islas Canarias
We have training partners in Lanzarote - Gran Canaria (Las Palmas) and Tenerife - Looking for more quality partners for Scuba, Technical and Occupational Diving... Tenemos compañeros de formación en Lanzarote - Gran Canaria (Las Palmas) y Tenerife - Buscando más compañeros de calidad para Buceo, Buceo Técnico y Ocupacional...

ITDA Spain - EU HQ

The seven main islands are (from largest to smallest in area) Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, and El Hierro.
The archipelago includes many smaller islands and islets, including La Graciosa, Alegranza, Isla de Lobos, Montaña Clara, Roque del Oeste, and Roque del Este. It also includes a number of rocks, including Garachico and Anaga.

Las siete islas principales son (de mayor a menor en área) Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro. El archipiélago incluye muchas islas e islotes más pequeños, como La Graciosa, Alegranza, Isla de Lobos, Montaña Clara, Roque del Oeste y Roque del Este. También incluye una serie de rocas, entre ellas Garachico y Anaga.

Buceo en España y las Islas

Estamos trabajando arduamente en la búsqueda de socios de capacitación para hacer crecer nuestro negocio en esta región/área, que ofrece algunas oportunidades comerciales únicas con nosotros, ya que tenemos muy poca competencia en la región y hemos tenido mucho éxito en el marketing con socios locales frente al gigante de la industria de EE. UU. , PADI y muchos otros.

¡Como ITDA ofrece estándares más altos y una mejor relación calidad-precio! Además, ahora SIN tarifas de renovación, suscripción basada en una nueva membresía (que reemplaza todas las tarifas anuales) y una entrada de menor costo para los socios comerciales, ITDA es la opción número 1 para los mercados en desarrollo.

We are working hard looking for training partners to grow our business in this region / area, which offers some unique business opportunities with us, as we have very little competition in the region and have been very successful marketing with local partners against the industry USA giant, PADI and many others.   As ITDA Offers higher standards and better value for money! Plus now with NO Renewal Fees, New membership based subscription (replacing all annual fees) and lower cost entry for business partners, ITDA are the no 1. Choice for developing markets..

Spain and the Islands are some of the best diving in Europe

Buceo   España ITDA International Technical Diving Agency (ITDA) Europe part of ITDA International. As the UK will be separated from ITDA Europe from Jan 01.2021...  (due to Brexit agreement) and ITDA EU has become a separate business... ITDA Spain - ITDA Agencia de Buceo Spain is one of the leading vacation destinations in Europe.

Europeans flock here to the coast and islands to escape the harsh winters of northern Europe or to get an early jump on summer in the spring. Furthermore, Spain has excellent scuba diving, but it is very underrated as a diving destination.

Ofrecemos mucho más!

Los beneficios del buceo en España y las Islas incluyen:  Bajo costo de vida; Los costos de alimentos y bebidas/alojamiento son buenos Amabilidad y larga historia de hospitalidad tanto para los europeos como para otros Estado/país europeo con fácil inmigración y acceso desde todos los destinos de la UE La mayoría de los proveedores de viajes aéreos de bajo costo, incluidos; Easy Jet, Ryan Air y Jet 2. Ofrece muy buenos vuelos desde países de la UE.

Ofrecemos mucho más! Valor por su dinero la formación y la certificación no se basa en el costo de lo que se paga, pero en lo que usted consigue para su dinero! Nuestros estándares de formación también son diferentes ya que nuestra atención se centra en la producción de los buzos de seguridad competentes, no sólo la emisión de certificados a un estándar mínimo. admin@diveitda.com  

Disponemos de Formadores e Instructores en España - Málaga - Alicante - Gran Canaria - Lanzarote y próximamente Tenerife La comunicación puede ser en Español o Inglés ITDA and IHMP, training Scuba diving, advanced and technical, training professional divers, from diver to instructor, plus IHMP first-aid and IHMP instructor, plus, our unique divepro opportunity.

We have trainers and Instructors in Spain - Malaga - Alicante - Gran Canaria - Lanzarote and coming soon Tenerife.

Envíenos un correo electrónico
dutch flag

ITDA Benelux

We zijn op zoek naar Training Partners:   We are working hard looking for training partners to grow business in this region / area, which offers some unique business opportunities with us, as we have very little competition in the region and have been very successful marketing with local partners against the industry USA giant, PADI and many others.

As ITDA Offers higher standards and better value for money! Plus now with NO Renewal Fees and lower cost entry for business partners, ITDA are the no 1. Choice for developing markets...

ITDA Netherlands Onze ITDA Group World-wide bedrijf groeit snel en China een waardevolle zakelijke kans en uitdaging voor opkomende markten na onze grote succes in Azië, andere delen van Europa, Scandinavië en het Midden-Oosten ... Benelux zou een natuurlijke progressie voor deze groei zijn, maar we kunnen het niet alleen doen.

We moeten kwaliteit lokale partners die de markt te begrijpen, zodat we er zeker van zijn concurrerende en productieve vanaf dag een te zijn ...

Vanwege de omvang van deze markt en de aard van ons bedrijf zouden we graag kijken naar een regionaal of per grondgebied exclusieve overeenkomst.

ITDA strategie is altijd geweest om zaken te ontwikkelen met de lokale bevolking en "Begin succesvol bedrijf snel", met al onze ondernemingen en activiteiten van onze lokale partners spelen een grote rol in ons succes en natuurlijk zullen ze genieten van hun groot deel van het succes .
We currently have an excellent training partner in the Netherlands... Kontact/Contact:  

Eddie Looman ITDA 6136982 Mail: eldivingnl@gmail.com Training Centre is:
EL Diving - Doetinchemseweg 53, 7021 BR Zelhem Netherland Phone: 0031-651413134  
- Mail:
eldivingnl@gmail.com    Web Link: www.eldiving.nl

diego00
flag italy

ITDA ITALIA

Diego Cervelli nasco a Napoli (città di mare) il 12/10/1977All’età di 7 anni inizio a praticare nuoto,passando successivamente al nuoto agonistico.
A 10 anni inizio a praticare snorkeling, il richiamo del fondale era forte, mettevain me una forte curiositàe una accresciuta passione al modo abissale.

Contact Diego

Maggiori informazioni su ITDA Italia

italia-diego

Perlunghi anni ho praticato un misto tra snorkeling e apnea da auto didatta, solonel 2008 partecipai al primo corso Open Water Diver SSI, tutti fine settimana bombolain spalla erogatorein bocca e si andava alla scoperta di nuovi edemozionanti fondali.

Per me non esisteva inverno ed estate. L’anno successivofrequentai il corso ADV con specializzazioni Deep, Night & Visibility, BoatDiving, Underwater Navigation, Equipment & Techniques, iniziai a lavorarenel diving, caricare bombole e fare tante immersioni -18 metri, -30, -40, conmono bombola, con bibombola, iniziai ad immergermi non solo al mare ma anche inlaghi, fiumi, in tutto ciò che era componente acqua, si era aperto ungigantesco mondo, tanto da iscrivermi ad un corso OTS Operatore tecnico subacqueo/OTIOperatore tecnico iperbarico, ho svolto molti lavori, in porto, in lago,cisterne, supporto vigili del fuoco, protezione civile nella ricerca di personescomparse, in campo geologico, in assistenza e sicurezza per Mediaset(trasmissione Tu Si Que Vales).

diego 05

Adun certo punto sentii un forte bisogno, trasmettere il vissuto, le emozionanti avventure, le tecniche che per anni avevo appresosia come subacqueo ricreativoche in ambito commerciale OTS.

Dopo un durocorso di Istruttore CMAS, non solo iniziaia formare subacquei, cercando ditrasmettere la mia stessa passione, l’attività subacquea per me non è un semplicesport, ma un’ attività multidisciplinare, un’attività che ti facrescere, confrontarti con molteplici persone di razze e pensieri diversi, tiresponsabilizza, ti insegna il lavoro di team.

diego 06

Successivamente sono passato alla formazione di immersioni tecnica,all’uso di cele Trimix, al verolavoro di Team, di vere pianificazioni, di costruzione di decompressioni reali,all’insegnamento di procedure sotto un aspetto di allenamentodi memoria muscolare

Tantisono stati i progetti svolti, con scuole, bambini, adolescenti e ragazzi, conCarcere minorile di Nisida, con Medici in formazione Master di Medicina subacqueaed Iperbarica, con le Università, con personeparaplegiche.

What’s Coming Soon to ITDA EU?

We are in discussions with several protentional training partners interested to work with us to develop regions / Countries like the Czech Republic, Germany and Italy for the 2023 Season. ITDA EU HQ are currently accepting and examining proposals...

Czech training partner logo
ITDA New Czech Training partner

EU Opportunities across the region + UK & Eire

We are offering a unique opportunity to become an ITDA Training Partner with Crossovers now included in facility training partners registration plus an option to upgrade your senior instructors with the most experience to instructor assessors (Online Program from ITDA Dive Academy). Course program is $199 USD reduced after Covid from $299 USD...

How to get more business we drive students to you!

We offer tools like a web blog page dedicated to your Centre or training facility, plus Social Media promotions with every student e-certification, plus App. Plus 24/7/365 cert verification service online.

See ITDA Membership Plans Link here or Training Facility Links plan here!

RIB backwards roll
ITDA EU Training partners

Entrenando y certificando
buceadores con nosotros...
Training & Certifying Divers with us...

Benefits of Diving in Spain and the Islands include: Low cost of Living; Food and Drinks / Accommodation Costs are good Friendly and long history of hospitality to both Europeans and Others European State / Country with easy immigration and access from all EU Destinations Most low cost air travel providers including; Easy Jet, Ryan Air and Jet 2. Offer very good flights from EU Countries...
We also support Multi-Agency at the highest level - Link to our Multi-agency Page


If you are a diver looking for a career in professional diving!